You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
    ss
  • technical reports and other articles issued by Mälardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Open meeting with FKG and NAF Odette Sweden

Type:

Seminar

Start time:

2015-02-17 10:00

End time:

2015-02-17 16:00

Location:

Köping

Contact person:Description

Inbjudan till FKG och NAF Odette Sweden i Köping 17 februari

Tid: 2015-02-17 kl 13.00 – 16.00 cirka (Enklare lunch serveras från 12.00)

Plats: Bil- och teknikhistoriska Samlingarna i Köping, Karlbergsgatan 20 (www.biloteknik.se) samt GKN Driveline, Köping

Agendan i korthet:
10.30-12.00: Information om FFI - Fordonsforskningsprogrammet
Plats: Näringslivsenheten, Glasgatan 20 A (snett över gatan från Bilmuséet).
Information om FFI, dess syfte, pågående program och hur man kan delta.

13.00-16.00:
- Kort om FKG, NAF Odette Sweden och aktuella och pågående projekt
Aktuella frågor och utvecklingstendenser inom fordonsindustrins försörjningskedja
Nu går det att mäta prognoskvalitet vilket kan leda till högre kapacitetsutnyttjande
Hur kan administrationen av returemballage förbättras?
Hur gör man logistikbedömning (MMOG / LE) och vad är nyttan?
Effektivare processer för industrins godstransporter
Dagen avslutas med studiebesök på GKN Driveline (logistikverksamheten)

Mer information:
http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/inbjudan-fkg-och-naf-odette-sweden-road-show

Anmälan
Anmälningar för deltagande i informationsträff, studiebesök samt informationspass om FFI görs via länken: https://response.questback.com/bilsweden/nafodette/