You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
    ss
  • technical reports and other articles issued by Mälardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Digital Sweden

Speaker:

Jonas Bjarne

Type:

Workshop

Start time:

2016-04-25 13:00

End time:

2016-04-25 17:00

Location:

Vinnova

Download attachment:


Contact person:Description

Hur ska svensk mjukvaruindustri formera sig för att öka svenskt deltagande i europeiska projekt?

Vinnova vill att svenska aktörer (industri & akademi) formerar sig för att få bättre gehör för påverkan på EU och forsknings- och innovationsprogrammet Horizon2020, och för att öka antalet europeiska projekt med svenska medverkan.

Den 25:e april, i anslutning till Eureka innovation week, arrangerar Vinnova ett möte för att diskutera formerna för detta. Vi inom Inbyggda System på Mälardalens högskola hoppas att du vill representera din organisation på mötet för att bidra med ert perspektiv. Vår förhoppning är att vi med hjälp av Vinnova och av varandra kan förbättra förutsättningarna för svenskt deltagande, och öka antalet framgångsrika ansökningar till EU:s program.

Det långsiktiga målet med aktiviteten är att ge svenska organisationer de bästa möjligheterna för att påverka utlysningar och att forma starka konsortier med goda möjligheter att attrahera finansiering för forskning och utveckling inom ICT-området. 

Agendan för mötet finns i bifogad pdf.

Datum: 25 april
Tid: 13.00-17.00
Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
Anmälan: http://goo.gl/forms/A2sOsYdxXt (senast fredag 15/4)