You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

 • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
 • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
  ss
 • technical reports and other articles issued by Mälardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
 • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

STEW - Software Technology Exchange Workshop

Speaker:


Type:

Conference

Start time:

2016-10-12 09:00

End time:

2016-10-13 16:00

Location:

Linköping University

Contact person:Description

Den 12-13 oktober arrangeras mjukvaruorganisationen Swedsofts årliga konferens STEW, Software Technology Exchange Workshop. I år har konferensen utvidgats till två dagar och arrangeras i Linköping.

Syftet med STEW är att uppmuntra och lyfta fram goda exempel på forskningssamarbeten mellan industrin och akademin samt att stimulera nya samarbeten inom mjukvaruområdet.

Överföringen av resultat från akademisk forskning till verkliga produkter och integration till industrins arbetssätt är en nyckelfråga för både akademin och företag. Många företag är idag inte medvetna om existerande forskning och akademin har svårt att förstå forsknings- och kunskapsbehovet i näringslivet.

För att underlätta detta erfarenhets- och kunskapsutbyte har Swedsoft sedan 2011 arrangerat Software Technology Exchange Workshop (STEW). STEW erbjuder ett forum för forskare och representanter för näringslivet att mötas och lära sig mer om ny forskning som är relevant för mjukvaruutveckling. Dessutom erbjuder konferensen en plattform för nätverkande mellan akademin och näringslivet.

Nyheter 2016

 • Arrangeras i år på Linköpings universitet, efter fyra år i Stockholm.
 • Tvådagarskonferens med ökad möjlighet till nätverkande.
 • Välkomnar fler talare än tidigare och ser gärna talare från både näringsliv och akademin.


Presentationer och talare
Alla som kan presentera exempel på forskning gjord i samarbete mellan akademin och näringslivet inom mjukvaruintensiva system är välkomna att skicka in förslag på presentationer. Se call for presentations.

Kortfakta STEW

 • Arrangeras 12-13 oktober 2016 på Linköpings universitet
 • Grundades 2011
 • Arrangeras av den ideella mjukvaruorganisationen Swedsoft, som arbetar med att öka samarbete och kunskapsutbyte mellan olika branscher, akademin och offentlig sektor.
 • Deadline för presentationsförslag 1 juli 2016
 • Programkommittén 2016 består av Rikard Andersson (Swedsoft/Ericsson AB), Daniel Ståhl (Ericsson AB), Gabriel Modéus (Swedsoft), Kristian Sandahl (Linköpings Universitet), Anders Åström (Combitech), Helena Holmström Olsson (Malmö Högskola) och Fredrik Heintz (Linköpings Universitet).


Kontakt
Gabriel Modéus, Generalsekreterare, Swedsoft 
gabriel@swedsoft.se 
08-782 09 79, 072-571 99 93

Swedsoft är en ideell förening med medlemmar från industri, institut och akademi. Vi vill göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system och genom det bidra till att stärka välfärd, industriell konkurrenskraft och akademisk status i Sverige. För att åstadkomma detta arbetar vi med att informera politiker och beslutsfattare i samhället samt bidra till att utveckla det svenska utbildningssystemet för att säkra framtida kompetensbehov hos våra medlemmar. Vidare vill Swedsoft vara en stark plattform för att samla aktörer och nätverka över branschgränser och mellan industri och akademi. Läs mer på www.swedsoft.se.

 


Jan Bosch,

Email: jan.bosch@chalmers.se