You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
    ss
  • technical reports and other articles issued by Mälardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

3 Exjobbspresentationer

Speaker:

David Jervelius, Martin Råsbo, Magnus Eriksson

Type:

Seminar

Start time:

2000-05-22 10:00

End time:

2000-05-22 12:00

Location:

Turing

Contact person:Description

David Jervelius, EXPERTSYSTEM UTVECKLADE MED GENETISKA ALGORITMER rapport:PDF version på väg, tid: 10.00, plats: Turing, Handledare: Roger Jonsson


Denna rapport innehåller resultatet av ett försök att utveckla smarta fotbollsspelare mha genetiska algoritmer. Fotbollspelarna simuleras av expertsystem och är klienter uppkopplade till en server representerades en fotbollssimulator. Examensarbetet innehåller tre huvuddelar: Genetiska algoritmer, expertsystem och fotbollssimulatorn RoboCup. Syftet var att integrera dessa koncept till ett fungerande system som med utvecklingstiden höjer prestandan på fotbollslagen och i slutändan skapat ett lag som fått fram de bäst lämpade egenskaperna till spelarna i laget. Konceptet genetiska algoritmer är taget från verkliga livet och har utvecklat oss människor från början till vad vi är idag. Detta tyder på att det finns någon sorts förbättringsgrad i beteendet, algoritmen. Denna rapport understryker till viss del detta och ger även ett exempel på hur denna grunden till människans utveckling kan användas i den datoriserade världen. I denna något abstrakta miljö har expertsystem integrerats, som är väldigt logiskt inriktade. Expertsystemen utgör här individerna i den genetiska algoritmen, precis som vi människor i den mänskliga utvecklingen. Expertsystem är regler som får individen att agera efter ett förutbestämt mönster. I detta fall reagerar individen olika händelser på den virtuella fotbollsplanen som utgörs av fotbollssimulatorn RoboCup. Med dessa förutsättningar abstraherade utvecklingen och resultatet denna rapport.
-------------------------------------------------------------------------------------

Martin Råsbo "Bestämning av barktjocklek med hjälp av neurala nät", abstract: kommer att delas ut, rapport: PDF version på väg, tid: 10.30 Handledare: Roger Jonsson
------------------------------------------------------------------------------------
Magnus Eriksson "Tekniker för dynamisk agentarkitektur i 3D-miljö", rapport: PDF version på väg, tid: 11.00 Handledare: Roger Jonsson


To create humanoid and trustworthy agents to a variable and complex surrounding like our own world is a difficult task. The agent has to be flexible and robust to be able to deal with many different situations. Still many agent architectures suffer from an inheritance of being designed for relative simple and small tasks and worlds. For every new task big changes has to be done by competent and skilled programmers. In this work we are trying to create architecture based on a modified behaviour based subsumtion architecture and decision trees. First we create a basic structure, on that it should be possible to add new behaviours. Different parameters can be modified up and down to let the agent carry out the behaviours in different ways. As an example, think of a very hungry agent. It will be more aggressive and inclined to attack. It will also affect the agent judgement and it may lead to incorrect conclusions. The aim is that the basic structure is going to be usable by relative inexperienced users to create new types of agents with different behaviours. It should be easy to create individual personalities to create a feeling of that every agent is in some sense unique. It is also important that it is possible to make changes in the agent if something is wrong with it.