You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
    ss
  • technical reports and other articles issued by Mälardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Tillämpad signal- och reglerteknik: forskning och grundutbildning i snittet realtidssystem - elektronik - tillämpad matematik

Speaker:

Lennart Harnefors, IEl

Type:

Seminar

Start time:

2000-10-18 14:00

End time:

2000-10-18 15:00

Location:

Turing

Contact person:Description

I detta seminarium presenteras verksamheten i gruppen Tillämpad signal- och reglerteknik vid Inst f Elektronik. I gruppen finns 8 heltidsanställda lärare/forskare: tre lektorer, en adjunkt och fyra doktorander. Vi ansvarar för ett 15-tal kurser inom signal- och reglerteknik och industriell elektroteknik, varav 4 på D-nivå. Forskningen inriktas främst mot elektriska drivsystem och digitala filter. Det handlar i bägge fall om dynamiska system som jobbar i realtid, där målet är att få fram stabila och robusta algoritmer. Basen är tillämpad matematik: systemteori och fysikalisk modellering. På detta lägger vi elektronik och datorteknik. Målsättningen är att utöka forskningsverksamheten, såväl befintliga som nya tillämpningar. Nära samarbete med Datorarkitekturlabbet och Systemlabbet vid IDt är därför viktigt. Möjliga infallsvinklar diskuteras på seminariet.