You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
    ss
  • technical reports and other articles issued by Mälardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Formell programvaruspecifikation av realtidssystem, del 2

Speaker:

Martin Aronsson, SICS

Type:

Seminar

Start time:

2002-02-08 14:00

End time:

2002-02-08 16:00

Location:

Turing Conference Room

Contact person:Description

Det finns flera skäl till varför det är viktigt att noggrant specificera vad ett system skall göra, dels om systemet är säkerhetskritiskt men även annars då utveckling av programvara är dyrbar och fel beroende på otydlighet eller missförstånd både är dyra och onödiga. Speciellt viktig är specifikationens utformning när beställare och implementatör är olika parter. Vi kommer i denna seminarieserie diskutera en metod, framtagen och använd i ett skarpt projekt, för specifikation av synkron realtidsprogramvara. Vi kommer också att gå in på hur programvaran och programvarudesignen verifierades mot specifikationen. Vidare kommer vi att ta upp erfarenheter och lärdomar från arbetet, både från specifikationsarbetet men också från processen att gå från informella krav till test av programvaran. Meningen med seminarierna är inte att presentera en "ny" matematisk formalism med bra teoretiska egenskaper utan att presentera erfarenheter och lärdomar från ett projekt där en industriellt fungerande formalism togs fram under projektets gång.Presentationen kommer att vara uppdelad på tre seminarier, ungefär enligt följande: 1) Bakgrund, lite om tillämpningen, varför specifikation, varför formell specifikation 2) Metod, krav, språk, enkla exempel 3) Uppföljning av implementation, erfarenheter och lärdomar Uppdelningen på de tre gångerna är ungefärlig, och vi kommer inte att följa den slaviskt.