You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
  • technical reports and other articles issued by M‰lardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Nätbaserad undervisning och digitala lärresurser

Publication Type:

Other

Venue:

Nätverk och Utveckling


Abstract

PROMPT, Professionell masterutbildning i programvaruteknik är ett projekt med verksamhet som siktar in sig på en ny målgrupp i det svenska akademiska landskapet; yrkesverksamma med behov av kompetensutveckling på avancerad nivå. För att lösa ekvationen arbete och studier provar vi olika metoder och kombinerar nätbaserad undervisning och flipped classroom med företagsförlagda aktiviteter. Att göra det möjligt för yrkesverksamma personer att lyckas med studier på avancerad akademisk nivå är en utmaning för alla inblandade; för studenten, för företaget och för lärosätena. För att säkra relevansen i kurserna som tas fram och för att lyckas med sina föresatser arbetar lärosätena i de båda projekten tillsammans med de företag som behöver kompetensen. Företagen fungerar i ett första steg som kravställare, och i förlängningen som ”kunder” när det gäller att fylla platserna på kurserna med rätt kategori av studenter. Företagen har möjlighet att påverka både kursernas innehåll och det pedagogiska formatet. Kurserna som tas fram är avgiftsfria för studenterna och hanteras av lärosätena som vanliga fristående kurser. Fördelarna för företagen som medverkar är att de aktivt deltar i kursutvecklingen och kan sätta sina egna utmaningar i fokus. Dessutom innebär arbetet en möjlighet att nätverka med andra företag och diskutera gemensamma utvecklingsområden. För lärosätena innebär kurs¬utvecklingen en möjlighet att attrahera nya studentgrupper - och framför allt en chans att utveckla nya pedagogiska format. Presentationen kommer att fokusera på utmaningar vi mött i arbetet med att utveckla kurser i flexibelt format för en yrkesverksam målgrupp – i samarbete med svensk industri. Vi hoppas kunna dela med oss av lärdomar om vad som behövs för att lyckas med satsningar inom Expertkompetens för Innovation eller liknande initiativ. Expertkompetens för innovation Projektet PROMPT finansieras av KK¬stiftelsens program ”Expertkompetens för innovation”. Programmet går ut på att utveckla näringslivsrelevanta utbildningar på avancerad nivå; en viktig förutsättning för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Gemensamt utvecklade utbildningar baserade på företagens behov och kompetensen hos forskningsmiljöer vid nya lärosäten kan lämna väsentliga bidrag till både näringslivets och högskolans utveckling. Ambitionen med Expertkompetens för innovation är att skapa en uthållig verksamhet av näringslivsinriktade flexibla utbildningar på avancerad nivå genom att utveckla samarbetet mellan industri och akademi. KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. KKS finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges 17 nya universitetet och högskolor, när den sker i samverkan med näringslivet. Om projektet PROMPT, Professionell masterutbildning i programvaruteknik, syftar till att i samarbete mellan akademi och industri etablera ett nationellt utbildnings¬initiativ med mål att säkerställa tillförsel av mjukvarurelaterad avancerad kompetens och innovationskraft till svenskt näringsliv. Kurserna ges i samarbete mellan Blekinge Tekniska högskola, Chalmers, Göteborgs Universitet, Mälardalens högskola och forskningsinstitutet SICS. Kurserna utvecklas i samarbete med de företag som behöver kompetensen, och pedagogiken anpassas för yrkesverksamma.

Bibtex

@misc{Karlsson4421,
author = {Gunnar Karlsson and Malin Rosqvist and Hans Hansson and Sverker Jansson and Hans Bjurgren and Stefan L{\"o}fgren},
title = {N{\"a}tbaserad undervisning och digitala l{\"a}rresurser },
month = {June},
year = {2016},
url = {http://www.es.mdu.se/publications/4421-}
}