ISE - Industrial Software Engineering

Status:

finished

Start date:

2008-01-01

End date:

2010-12-31

MRTC ämnar utveckla ett nytt internationellt mastersprogram i samproduktion med näringslivet. Syftet med utbildningen är trefalt: i) avsevärt öka tillgången av kompetenta personer för framtida rekrytering till svensk industri,
ii) öka den industriella relevansen i akademisk utbildning,
iii)förbereda studenter för forskarutbildning och forskning i nära samverkan mellan näringsliv och akademi.
Genom att kombinera Vinnovafinansieringen med det KKS-finansierade nyutvecklade industriella programmet stärker vi bägge initiativen och uppnår ömsesidig nytta. Projektet består således i att med utgångspunkt i Hi5 utveckla ett tvåårigt internationellt mastersprogram inom Industrial Software Engineering (ISE) med starka inslag av företagsmedverkan, bla genom en globaliserad industriell och akademisk rekrytering av studenter, industriellt mentorskap, samt examensarbeten som utförs gemensamt med deltagande företag.