You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
  • technical reports and other articles issued by M‰lardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Är det varierad examination på Civilingenjörsprogrammet i Elektronik och Datateknik på MdH?

Fulltext:


Authors:


Publication Type:

Report

Publisher:

MdH


Abstract

I civilingenjörsprogrammet för elektronik och datateknik finns uttalad målsättning med att ha en examination som är i snitt mer varierad än på de övriga utbildningsprogrammen. Genom att studera kursplaner så framgår det att hälften av de examinerade poängerna på utbildningsprogrammet kommer från tentamen – resten kommer från andra examinerande moment såsom laborationer, inlämningsuppgifter, projekt med mera. Det visar sig dock att examinationen inte alltid utförs enligt kursplan varför kursplaner som mätinstrument inte är helt tillförlitligt.Om civilingenjörsprogrammet har en varierad examination med stora inslag av kontinuerlig information som utlovas i den förnyade ansökan på civilingenjörexamensrättigheter är ingen lätt fråga att svara på beroende på vad man räknar in i dessa begrepp. Det går däremot att fastslå att examinationen inte särskiljer sig från många andra ingenjörsprogram på Mälardalens högskola då knappast något annat program endast har en sluttentamen i sina kurser.Enligt kursplanerna innehåller 86% av kurserna en tentamen och det är i stort sett alltid är denna som styr slutbetyget. Det finns emellertid flera goda exempel på varierade, individuella och nya examinationsformer i utbildningen, men dessa innovationer har kommit från lärarna själva och har egentligen ingenting med de uttalade mål som finns med civilingenjörsprogrammet. Programstyrelsen, och slutligen fakulteten som fastställer utbildningsplanerna, kan genom att välja kurser i utbildningsplanen som verkar för dessa och även andra mål driva på utvecklingen på institutionerna som genomför kurserna och examinationen.

Bibtex

@techreport{Sebek700,
author = {Filip Sebek},
title = {{\"A}r det varierad examination p{\aa} Civilingenj{\"o}rsprogrammet i Elektronik och Datateknik p{\aa} MdH?},
month = {February},
year = {2003},
publisher = {MdH},
url = {http://www.es.mdu.se/publications/700-}
}