You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
    ss
  • technical reports and other articles issued by Mälardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Artificiell Intelligens och IT-säkerhet

Speakers:

Peter Funk , Peter Funk

Type:

Seminar

Start time:

2005-11-08 18:30

End time:

2005-11-08 20:30

Location:

Högskoleplan 1, skyltat

Contact person:Description

Dataföreningen Sverige och Mälardalens Högskola inbjuder till öppet seminarium:Artificiell Intelligens och IT-säkerhet 8 november 18:30 - 21:00 Mälardalens Högskola, Västerås, huvudentrén, plats skyltat. Peter Funk, docent, Mälardalens HögskolaArrangör: Dataföreningen region Sthlm/Mälardalen - "AI-Artificiell Intelligens" och ”IT-säkerhet Mälardalen” samt Mälardalens Högskola http://www.dfs.se/kretsar/sthlm/natverken/ai-artficiellintelligens/Seminarium diskuterar AI och AI tillämpningar för olika säkerhetstillämpningar och även risker med AI ("intelligenta virus"), nu och i framtiden. Seminariet inleds med en introduktion till ett antal olika AI metoder och tekniker samt en del öppna diskussioner och identifiering av intressanta möjligheter och möjliga hot. Allt från att känna igen onormalt beteendemönster eller maligna mönster i datorsystem, biometri (känna igen användare på deras beteende som exempelvis tangentbordstryckningar), agentbaserade lösningar, ”intelligenta” spam- och virusfilter, hur kan AI sprida kunskap och öka säkerheten på företag, mm.Övrig information: Obligatorisk anmälan per e-mail till Anna-Karin.Brusquini@dfs.se Sista anmälningsdatum: 7 novemberKostnad: Fritt. Icke medlem i dataföreningen betalar 30 kr för kaffe & smörgås. Medlemsansökan kan göras under kvällen.Kom ihåg att anmäla förhinder annars debiteras "no show fee" enligt Dataföreningens regler.Kontaktinformation: Anna-Karin Brusquini, Anna-Karin.Brusquini@dfs.se, 073-9791849 eller Peter Funk, peter.funk@mdh.seNotera: ändrad lokal, byggnaden bredvid Carlforska-- Peter Funk, associate professor (docent) Dep. of Computer Science and Electronics Mälardalen University SE-721 23 Västerås, Sweden www.idt.mdh.se/pfk peter.funk@mdh.se Tele: +46 2110 3153 Mobil: +46 70333 9150 Fax: +46 70611 9150

Peter Funk,

Email: peter.funk@mdh.se