GENIUS

Status:

on-hold

The aim with the research project is to analyze, by using gender theory, what happens in the process of formulating and implementing research projects in applied technical research, especially in collaboration with industry and society. Another aim is to increase the gender awareness amongst researchers from both academy and industry. The overall objective is to enable a change in action and an integration of gender aspects when formulating research projects within our research area, built-in real time systems, which is a part of Computer Science.Objective 1 Identification of clear and apparent profits for all involved parties in collaborative research if one increases the gender awareness. Objective 2 Revised action when formulating research problems where gender aspects are integrated in the process in a natural way. Objective 3 Analyze, on the basis of gender theory, what happens in the process when formulating and implementing technical, applied research projects in collaboration with industry and society. Objective 4 Develop new appropriate methods in order to examine and to analyze the process from problem formulation to how gender (possibly) is built in, in the resulting research product or service.Det övergripande målet med projektet är ett förändrat arbetssätt och en integrering av genusaspekter vid genomförandet av forskningsprojekt inom tillämpad teknisk forskning. FoImiljön, MRTC (Mälardalen Real Time Centre), är värd för flertalet större forskningsinitiativ i samverkan med svensk industri inom området inbyggda system. MRTC kombinerar akademisk excellens, industriell relevans och innovation. Utgående från genusvetenskaplig teori analyseras vad som händer i processen då vi formulerar och genomför forskningsprojekt i samverkan. En övergripande fråga är: hur ser vinsterna ut för samhälle, näringsliv och forskning om vi integrerar genusaspekter vid formuleringen av forskningsfrågorna? Projektet förväntas leda till ökat genusmedvetande och förbättrad arbetssituation för såväl kvinnor som män samt en ökat konkurrens- och attraktionskraft. Om MRTC skall utvecklas på ett hållbart sätt gäller det att öka medvetenheten och bli bättre inom många områden, där genus är ett. Oönskade och oreflekterade könsmönster undviks och resultaten blir bättre när de anpassas till båda könens behov.

Ylva Bäcklund, Professor

Email: ylva.backlund@mdh.se
Room: U3-129
Phone: +46-21-101302