You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
  • technical reports and other articles issued by M‰lardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Testing of Computer Software with Temporal Constraints: A State-Of-The-Art Report.

Fulltext:


Publication Type:

Report - MRTC

ISRN:

MDH-MRTC-115/2004-1-SE


Abstract

Förekomsten av datorer i de konsumentprodukter vi använder dagligen ökar hela tiden. Många av dessa datorer styrs av programvara. För att garantera att produkten är användbar måste programvaran testas. Tyvärr är denna testning ofta åsidosatt på grund av att testning är resurskrävande och kostsam. Ett sätt att underlätta testningen är att tillhandahålla verktyg och metoder som reducerar arbetsinsatsen för utvecklare av programvara vid testning. Denna översikt av litteratur inom testning av programvara har till syfte att peka på existerande metoder och verktyg för testing av programvara, speciellt i datorsystem där det finns krav på att tidsbeteendet inte strider mot specifikationen, så kallade realtidssystem.

Bibtex

@techreport{Pettersson520,
author = {Anders Pettersson},
title = {Testing of Computer Software with Temporal Constraints: A State-Of-The-Art Report.},
number = {ISSN 1404-3041 ISRN MDH-MRTC-115/2004-1-SE},
month = {October},
year = {2003},
url = {http://www.es.mdu.se/publications/520-}
}