You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
  • technical reports and other articles issued by M‰lardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Blodflödesmätningar för att studera uppkomst uppkomst och förebyggande av trycksår

Authors:

Annika Kaisdotter Andersson (Jonsson), Sara Bergstrand , Margareta Lindgren , Anna-Christina Ek , Maria Lindén

Research group:


Publication Type:

Conference/Workshop Paper

Venue:

Svenska Läkarsällskapets Riksstämman, 29 nov-1 dec


Abstract

Bakgrund: Trycksår är ett alltjämt vanligt förekommande problem inom dagens sjukvård. Antalet personer i riskzonen att utveckla trycksår ökar i takt med att vi blir allt äldre och sjukare samtidigt som allt mer allvarligt skadade personer idag kan räddas till livet. Den primära orsaken till trycksår är ischemi men antalet sekundära faktorer är stort. Den yttre belastningen av vävnaden som orsakar ischemi innefattar både normal- och skjuvkrafter. Skjuvkrafter är krafter som appliceras tangentiellt mot vävnaden och som leder till att kapillärernas diameter minskar och att blodflödet genom dem därmed minskar eller upphör.Idag är det framförallt tryckmätningar av olika slag som används i forskning rörande trycksåretiologi. Tryckmätningar görs också vid utvärdering av de specialmadrasser som används för att förebygga och underlätta läkningen av redan uppkomna trycksår. Eftersom är ischemi är den primära orsaken till trycksår anser vi att blodflödet en mer direkt parameter att studera.Metod: Förändringar av blodflödet i sakrum vid yttre belastning har studerats i två separata studier. I den första studien användes de två vedertagna metoderna laser Doppler och fotopletysmografi. Genom olika kombinationer av våglängd på ljuset och avstånd mellan ljuskälla och detektor kunde ett flertal olika mätdjup erhållas. I den andra studien användes en Laser Doppler Flowmeter med två kanaler för att studera förändringar av blodflödet vid anläggande av skjuvkraft.Resultat: Våra studier har visat att både normalkrafter och skjuvkrafter kan minska blodflödet i vävnaden. Det som visade sig speciellt intressant efter de första preliminära analyserna av resultaten från studien med flera mätdjup är att blodflödet på olika djup, det vill säga i de olika vävnadslagren, påverkas olika. Resultatet från den andra studien visar att belastning av skjuvkrafter påverkar framför allt det ytliga blodflödet negativt.Sammanfattning: Det är viktigt att observera att det vid belastning av huden i princip är omöjligt att separera påverkan från tryck respektive skjuvkrafter. Dock visar våra resultat att både tryck och skjuvkrafter kan påverka blodflödet negativt. Vidareutveckling av metoden för blodflödesmätning möjliggör studier av hur blodflödet i ett större vävnadsområde påverkas av yttre belastning. Mätningar i ett större område bör kunna ge nya rön om etiologin bakom trycksår samt vara användbara vid utvärdering av trycksårmadrasser.

Bibtex

@inproceedings{Kaisdotter Andersson (Jonsson)1032,
author = {Annika Kaisdotter Andersson (Jonsson) and Sara Bergstrand and Margareta Lindgren and Anna-Christina Ek and Maria Lind{\'e}n},
title = {Blodfl{\"o}desm{\"a}tningar f{\"o}r att studera uppkomst uppkomst och f{\"o}rebyggande av trycks{\aa}r},
month = {November},
year = {2006},
booktitle = {Svenska L{\"a}kars{\"a}llskapets Riksst{\"a}mman, 29 nov-1 dec},
url = {http://www.es.mdu.se/publications/1032-}
}