You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
  • technical reports and other articles issued by M‰lardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

PROMPT - Professionell masterutbildning i programvaruteknik 2011-2021

Fulltext:


Note:

Editor och projektledare: Malin Rosqvist Design & Layout: Helen Eriksson Texter: Carina Haglind Ahnstedt, Malin Rosqvist Foto: Carina Haglind Ahnstedt, Malin Rosqvist, Jonas Bilberg, Johan Olsson, Henrik Mill, Jenny Simonsson

Research group:


Publication Type:

Other


Abstract

PROMPT: Unik kompetensutveckling för mjukvaruutvecklare Den här rapporten sammanfattar projektet PROMPT och dess resultat under perioden 2011 – 2021. Projektet har finansierats av KK-stiftelsens program Expertkompetens för innovation och har letts av Mälardalens högskola i samarbete med Blekinge tekniska högskola, Chalmers Tekniska högskola och Göteborgs Universitet, och RISE. Genom samarbetet i PROMPT har de medverkande lärosätena fått möjlighet att utveckla och ge fristående högskolekurser på avancerad nivå .som vänder sig till svenskt näringsliv, både till företag och direkt till anställda. Kurserna är till största delen webbaserade och kan följas oberoende av tid och rum. Kurserna ges typiskt på kvartsfart under en hel termin och är utformade så att de ska passa bra att kombinera med arbete. De ger högskolepoäng och är kostnadsfria både för studenten och för företaget. Projektet har också innehållit särskilda utvecklingsprojekt med fokus på bland annat aktivt lärande både på campus och i digitalt format. Projektets övergripande syfte har varit att säkra tillgången på mjukvaruexperter i industrin genom skräddarsydd, kostnadsfri utbildning för ingenjörer och utvecklare, och att därigenom öka svensk konkurrenskraft. För de deltagande lärosätena har projektet inneburit ett omfattande lärande om hur man kan bedriva nätbaserad utbildning och hur samverkan mellan akademi och industri kan utvecklas med avseende på utbildning och livslångt lärande.Efter projektets slut 2021 ingår kurserna i lärosätenas ordinarie kursutbud, och integreras också i kurser som vänder sig till studenter inom program på campus. PROMPT är det största projektet som genomförs inom programmet Expertkompetens för innovation och har gett avtryck både i Sverige och i Europa. Kurser och projektrelaterat material finns på projektets webbplats: www.promptedu.se

Bibtex

@misc{Hansson6442,
author = {Hans Hansson and Malin Rosqvist},
title = {PROMPT - Professionell masterutbildning i programvaruteknik 2011-2021},
note = {Editor och projektledare: Malin Rosqvist Design {\&} Layout: Helen Eriksson Texter: Carina Haglind Ahnstedt, Malin Rosqvist Foto: Carina Haglind Ahnstedt, Malin Rosqvist, Jonas Bilberg, Johan Olsson, Henrik Mill, Jenny Simonsson},
month = {December},
year = {2021},
url = {http://www.es.mdu.se/publications/6442-}
}