Safety-Critical Component-Based Systems

Status:

finished

Start date:

2009-05-01

End date:

2011-06-01

Through new standards and stricter legislation, companies developng safety-critical products have to meet stronger requirements regarding functional safety. Still, development and manufacturing of the products must be cost efficient. The project intends to study practices which enable reuse of existing software components during product development in order to improve the efficiency, while also meeting the requirements on the integrity of the system and functions, as well as the requirements on e.g. documentation and traceability.

The goal is to suggest and study methods and practices, instructions, forms of documentation, and technology which supports that the work performed during one development project gives a higher confidence when system parts are reused. By this, the effort to certify a new system with the reused component can presumably be significantly lower. We believe this also means that technologies need to be adapted so that components can be executed side by side in a predictable and trustworthy manner.

An important part of the project is the active contact with Swedish industry in order to understand what are the most important requirements and limitations met in practice.

PÃ¥ svenska

Genom nya standarder och starkare lagkrav gör att företag som tillverkar säkerhetskritiska produkter har större krav på sig avseende funktionssäkerhet, samtidigt som utveckling och tillverkning måste ske kostnadseffektivt. Projektet avser studera arbetssätt som möjliggör återanvändning av existerande mjukvarukomponenter under utvecklingen för att öka effektiviteten, samtidigt som kraven på exempelvis systemets och funktionens integritet säkerställs, och kraven på dokumentation och spårbarhet uppfylls.

Målet är att föreslå och studera processer, instruktioner, dokumentationsformer, och teknologi som gör att arbete som läggs ner under ett utvecklingsprojekt ger högre konfidens vid återanvändning, så att mängden arbete för att certifiera komponenten i en ny kontext blir signifikant mindre. Vi tror att detta också innebär en anpassning av teknologier som stödjer att komponenter från olika leverantörer kan exekvera på ett förutsägbart sätt sida vid sida.

En viktig del av projektet är att ha aktiv kontakt med svensk industri för att förstå de praktiska kraven och de viktigaste begränsningarna i praktiken.

Ivica Crnkovic, Professor

Email: ivica.crnkovic@mdh.se
Room: U1-070
Phone: +46-21-103183