ARCUS, Autonomous reconnaissance capability for unmanned aerial systems

Status:

active

Start date:

2022-10-01

End date:

2023-08-31

Projektet syftar till att utveckla en autonom spaningsförmåga för obemannade flygsystem¨ genom att vidareutveckla de resultat som har uppnåtts i CTEDS (Vinnova 2019-05400). Tekniska lösningen möjliggörs av AI baserade metoder och algoritmer Med detta menas att vi vill vidareutveckla relevanta lösningar och funktioner som tagits fram i CTEDS med bäring på en autonom spaningsförmåga samt möjliggöra för den att lyftas in i ett större system av system ramverk för att medge integration i en större demonstrator arkitekturer. Därmed ges möjligheten att demonstrera förmågan tillsammans med externa system. Projektet är ett byggprojekt för att fortsätta 2023-.

PartnerType
Saab Industrial

Peter Funk, Professor

Room: U1-126
Phone: +46-21-103153


Ella Olsson, Researcher

Room: U1-126
Phone: