SoftIn - Introducing methods and tools for software development in small and medium-sized enterprises

Status:

finished

Start date:

2007-03-01

End date:

2008-02-28

Projektet syftar till att höja medverkande företags kompetens inom utveckling och underhåll av programvara. Genom samverkan med forskare i programvaruteknik ges möjlighet att ta del av kunskaper i moderna tekniker och metoder. Forskargruppen kan medverka till analys av företagets nuvarande situation och införande av t.ex. nya verktyg eller arbetssätt. Målgruppen är företag som utvecklar programvara, antingen som fristående applikationer eller som en del av inbyggda system, härunder företag inom branscher där programvaruutveckling traditionellt inte har förekommit.I projektets första fas kommer vi att studera befintliga tekniker och metoder för produkt- och programvaruutveckling inom ett antal företag. Insamling av information kommer att göras genom intervjuer med de medverkande, ev. med studier av t.ex. dokument och källkod som komplement. För varje företag kommer vi att ta fram en situationsbeskrivning som granskas av företagets medverkande personal. En lista på förbättringsförslag kommer sedan att utarbetas genom diskussion med företaget. I projektets andra fas kommer vi att kunna ge stöd till företag som vill genomföra förbättringar, främst genom rådgivning och löpande utvärdering.

Ivica Crnkovic, Professor

Room: U1-070
Phone: +46-21-103183


Frank Lüders, Senior Lecturer

Room: U1-064
Phone: +46 21 151728