PROEK, Ökad Produktivitet och Livskvalitet

Status:

finished

Start date:

2007-07-01

End date:

2009-05-31

ProEk, Ökad Produktivitet och Livskvalitet Genom Minskad Stress

Projektets mål är att:

  • tillsammans med företagen, företagshälsovÃ¥rden och frivilliga deltagare pÃ¥ arbetsplatsen utarbeta metoder och tekniker för att utföra en systematisk kartläggning av stress hos delar av personalen pÃ¥ ett företag,

  • utföra en fallstudie pÃ¥ flera företag för att validera metoder och tekniker,

  • utarbeta en kalkyl där företagen kan beräkna ekonomiska vinster pÃ¥ att införa en kontinuerlig uppföljning och handlingsplan för att minska stressrelaterade problem och sjukskrivningar,

  • under fallstudien identifiera ett antal personer som har behov av preventiva Ã¥tgärder eller behandling för att undvika framtida lÃ¥ngvarig sjukskrivning,  • utföra mätningar och data pÃ¥ ett sÃ¥dant sätt att det kan användas för jämförande studier och forskning.´Sparbanksstiftelsen

Peter Funk, Professor

Email: peter.funk@mdh.se
Room: U1-126
Phone: +46-21-103153