Interaktiv teknik för långsiktigt stöd av fysisk aktivitet hos äldre

Status:

finished

Start date:

2015-01-20

End date:

2015-09-30

Utveckling av idékoncept till tekniklösningar som ska möta olika behov hos äldre personer kopplat till bristande fysisk aktivitet genom användning av designmetodik. I projektet utvecklades idéer till tre koncept.

First NameLast NameTitle
Mikael Ekström Professor
Anders Wikström
Ann-Christin Johansson
Maria Ehn Researcher

Maria Ehn, Researcher

Email: maria.ehn@mdh.se
Room: U1-081
Phone: 021-10 70 93