You are required to read and agree to the below before accessing a full-text version of an article in the IDE article repository.

The full-text document you are about to access is subject to national and international copyright laws. In most cases (but not necessarily all) the consequence is that personal use is allowed given that the copyright owner is duly acknowledged and respected. All other use (typically) require an explicit permission (often in writing) by the copyright owner.

For the reports in this repository we specifically note that

  • the use of articles under IEEE copyright is governed by the IEEE copyright policy (available at http://www.ieee.org/web/publications/rights/copyrightpolicy.html)
  • the use of articles under ACM copyright is governed by the ACM copyright policy (available at http://www.acm.org/pubs/copyright_policy/)
  • technical reports and other articles issued by M‰lardalen University is free for personal use. For other use, the explicit consent of the authors is required
  • in other cases, please contact the copyright owner for detailed information

By accepting I agree to acknowledge and respect the rights of the copyright owner of the document I am about to access.

If you are in doubt, feel free to contact webmaster@ide.mdh.se

Elektronisk störning eller metodfel vid patientmonitorering?

Research group:


Publication Type:

Conference/Workshop Paper

Venue:

SFAI-mötet 2003


Abstract

I mars 2003 kom Läkemedelsverket med en rapport angående det ökande antalet incidenter med uteblivna larm från övervakningsmonitorer som inträffat på framför allt hjärtintensivvårdsavdelningar (Läkemedelsverket, 2003 (14) 2). Ett annat vanligt och allvarlig problem är andelen falska larm. Frågan är om antalet larm på avdelningar kan minskas utan att vitala larm missas. Med förbättringar i personalens dagliga arbete kan andelen falska larm minskas redan idag samt troligtvis reducera andelen uteblivna larm.En studie gjord vid hjärtintensivvårdsavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna visade att andelen larm är stor, 2557 stycken EKG-, blodtryck- och saturationslarm under 50 patienttimmar. Dessutom visar ungefär hälften av larmen, 1298 stycken, att övervakningssystemet på grund av alltför kraftiga artefakter inte kan övervaka och tolka patientens EKG fullt ut. Personalens kunskaper och rutiner när det gäller hudförberedelse, elektrodplacering och fastsättning kan förbättras enligt en enkät besvarad av personalen.Ytterligare en studie är gjord på hjärtintensivvårdsavdelningen på Centrallasarettet i Västerås. Där dokumenterades andelen registrerad EKG-tid med artefakter under provocering av kablar och elektroder. Studien är utförd på patienter med telemetriövervakning, Danica T2025. Resultatet visar att det förekom artefakter även innan provocering av kablar och elektroder och att kvalitén på EKG-registreringen ökade betydligt när kablarna tejpades fast och elektroderna skyddades från beröring.Dessa två studier visar att man med små medel kan minska antalet falska larm på dagens hjärtintensvisvårdsavdelningar. Utbildning och instruktioner om metoder för hudpreparation och fastsättning av kablar kan bidra till att personalen själva kan förbättra sin arbetsmiljö genom att minska den stress som uppkommer på grund av mängden larm som i dag präglar våra intensivvårdsavdelningar.

Bibtex

@inproceedings{Kaisdotter Andersson (Jonsson)779,
author = {Annika Kaisdotter Andersson (Jonsson) and Jens L{\"o}nnblad and Mia Folke and Maria Lind{\'e}n},
title = {Elektronisk st{\"o}rning eller metodfel vid patientmonitorering?},
month = {August},
year = {2003},
booktitle = {SFAI-m{\"o}tet 2003},
url = {http://www.es.mdu.se/publications/779-}
}