Microwaves in biomedicine

Research Group:


Status:

finished

Start date:

2002

End date:

2011

Microwaves are non-ionizing and hence less interfering with biological tissues than x-rays. For this reason microwave imaging in biomedicine is a potential method for mass-screening (mammography). At the same time, microwave sensing is a modality with higher dynamic signal response compared to x-rays, which is a further reason to investigate microwave imaging as a modality for biomedical applications. This project investigates how microwave imaging can be applied for this reason, focusing on measurement techniques and inverse algorithm development.

Mikrovågor i medicinens tjänst
Sjukvården genererar stora utgifter för samhället. Med ökande fokusering på åtgärdande av bekräftat sjuka patienter centraliseras sjukvården, bl.a. på bekostnad av möjligheten till avancerad diagnostik ute i landet. Behovet av teknikutveckling är därför stort för att vårdkvaliteten för allmänheten inte ska äventyras. Framförallt behövs billiga, enkla och säkra diagnosmetoder så att patienter tidigt får möjlighet att erhålla rätt behandling. Projektet syftar till att utröna huruvida mikrovågsavbildning har potential inom den medicinska tekniken.

PartnerType
Medfield Diagnostics AB Industrial
Västerås Finmekaniska AB Industrial

Magnus Otterskog, Senior Lecturer

Email: magnus.otterskog@mdh.se
Room:
Phone: