STARK - Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet

Status:

finished

Start date:

2018-11-08

Mia Folke, Professor

Email: mia.folke@mdh.se
Room: R2-911
Phone: +46-21-101315